TIEL - De rechtbank veroordeelt een 29-jarige man uit Tiel tot een gevangenisstraf van 180 dagen, waarvan 178 voorwaardelijk. Daarbij krijgt de man een maximale taakstraf van 240 uur. De rechtbank veroordeelt de man voor het aanranden van een vrouw. De man moet ook een schadevergoeding betalen aan het slachtoffer.


De aanranding vond plaats in november 2021 in het ziekenhuis in Tiel. De man en de vrouw waren daar beiden als patiënt opgenomen. Zij lag 's nachts aan het infuus toen de man bij haar op bed kwam liggen en haar ongewenst aanraakte. Uit de resultaten van het DNA-onderzoek volgt dat het DNA van de man op verschillende plekken bij de vrouw is aangetroffen. De rechtbank spreekt de man vrij van verkrachting aangezien uit onderzoek niet is gebleken dat de man bij de vrouw is binnengedrongen. Ook staat niet vast dat de aanranding gebeurde terwijl de vrouw bewusteloos was.

Beroep op psychische overmacht slaagt niet

De raadsvrouw van de man stelde dat het delict – door psychische overmacht – niet aan de man kon worden toegerekend. De rechtbank is van oordeel dat deze stelling niet is onderbouwd en ook anderszins niet aannemelijk is geworden. Het dossier bevat geen aanwijzingen voor een psychische gesteldheid van de man door alcoholgebruik, waaruit een eventuele psychotische periode zou kunnen voortkomen. Ook staat er niets in het dossier over een eventuele psychose bij de man tijdens het plegen van het delict.

Straf

De rechtbank houdt rekening met de gevolgen voor het slachtoffer door het handelen van de man. De straf is echter lager dan de eis van de officier van justitie, omdat de rechtbank de man vrijspreekt van verkrachting. Ook houdt de rechtbank rekening met de ouderdom van het delict, de jonge leeftijd van de man en het feit dat hij niet eerder met justitie in aanraking is gekomen. Aan het voorwaardelijk deel van de straf zit een proeftijd van 2 jaar.

Schadevergoeding

Naast de straf moet de man aan de vrouw een schadevergoeding betalen van ruim 2.500 euro.