METEREN - Een 49-jarige verdachte hoorde vandaag voor de rechtbank in Arnhem een gevangenisstraf van 15 maanden tegen zich eisen voor afpersing. ‘’Verdachte heeft misbruik gemaakt van de chantabele positie waarin de aangever verkeerde en heeft op een zeer ingrijpende, indringende wijze deze afpersing gepleegd, puur voor eigen gewin”, aldus de officier van justitie.


Volgens de officier van justitie is er voldoende bewijs dat de man eind juni 2022 contact heeft gezocht met het latere slachtoffer uit Meteren en heeft geprobeerd om hem 25.000 euro afhandig te maken. De verdachte legde het eerste contact via een briefje, waarna er een ontmoetingen plaats vonden. Tijdens deze gesprekken vertelde de verdachte de man uit Meteren dat hij ‘alles van hem wist.’ Hij toonde dit vervolgens aan door foto’s en beelden te tonen van de woning van de man, het bedrijf waar hij werkte en van de woning van zijn dochter. De man verkeerde vanwege zijn contact met sekswerkers in een chantabele positie.

Tijdens de ontmoetingen beweerde de verdachte dat hij zelf het beste met de aangever voor had, maar dat de maffia geld wilde zien. “Aangever trapte erin, omdat verdachte zich voordeed als beschermer. Pas aan het einde van het gesprek zei verdachte dat aangever 25.000 euro moest betalen, voor 12 uur ’s nachts, want anders kon verdachte de mannetjes niet meer tegenhouden”, zo schetste de officier van justitie de situatie. ‘De mannetjes’ zouden er vervolgens voor zorgen dat er doden zouden vallen, zo beweerde de verdachte. Ook zou het bedrag dat de man moest betalen oplopen tot 5 ton als de politie ingeschakeld zou worden.

De verdachte werd uiteindelijk op 9 juli 2022 aangehouden bij een hotel waar de aangever op dat moment met zijn vrouw naar toe was gevlucht, uit angst voor de bedreigende situatie die was ontstaan.

Onder de auto van het slachtoffer is een GPS tracker gevonden, een mogelijke verklaring voor het feit dat de verdachte op de hoogte was van de verblijfplaatsen van de man. Op deze GPS tracker is DNA aangetroffen dat waarschijnlijk afkomstig is van een medeverdachte. De identiteit van deze medeverdachte is bekend, en het telefoonnummer werd teruggevonden in de telefoon van de 49-jarige hoofdverdachte. Ook is er in de periode dat de afpersing plaats vond contact geweest tussen beide mannen. Maar de verblijfplaats van deze medeverdachte is niet achterhaald.

“Het gaat om een zeer ernstig strafbaar feit. Aangever en zijn gezin hebben langere tijd doodsangsten uitgestaan. Aangever dacht dat hem en zijn gezin daadwerkelijk iets kon worden aangedaan. Verdachte heeft zo een ernstige inbreuk gemaakt op de persoonlijke integriteit”, aldus de officier van justitie in het requisitoir.

Gelet op de ernst van de feiten en de impact op het slachtoffer vindt het OM een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op zijn plaats. Ook het feit dat de verdachte blijft volhouden dat hij goede bedoelingen had, vindt de officier van justitie kwalijk. Alles afwegende is een gevangenisstraf van 15 maanden passend. Daarnaast vroeg de officier van justitie de rechtbank om de verdachte een locatie- en contactverbod op te leggen.