TIEL - U heeft nog nooit eerder met letselschade te maken gehad. Helaas bent u nu gewond geraakt door een ongeluk. Daarom bent u op zoek gegaan naar informatie over het claimen van schadevergoeding. U hoort en leest verschillende verhalen, waardoor u zich afvraagt wat wel en niet klopt. In dit artikel delen we 5 feiten en fabels over schadevergoeding bij letselschade.

1: u heeft een advocaat nodig voor het claimen van uw schadevergoeding

Fabel. Slechts 5% van de letselschadezaken moet uiteindelijk door een rechter worden afgehandeld. De verzekeraar van de tegenpartij gaat liever niet naar de rechtbank, omdat dit veel meer geld kan kosten. U kunt daardoor ook voor een jurist kiezen in plaats van voor een advocaat.

Het is goed om te letten op de volgende punten bij het inschakelen van juridische hulp. De letselschade expert:

  • Is in het bezit van het Nationaal Keurmerk Letselschade

  • Kan gratis voor u kan werken, omdat de buitengerechtelijke kosten door de verzekeraar van de tegenpartij worden vergoed

  • Biedt u persoonlijke juridische hulp

Zo weet u zeker dat u de beste juridische hulp krijgt van een letselschade expert die luistert naar uw persoonlijke verhaal. Het ervaren letselschadebureau JBL&G biedt u deze juridische hulp.

2: uw letselschadezaak kan verjaren

Feit. U heeft vanaf de dag van het ongeval meestal 5 jaar de tijd om een schadeclaim te laten indienen. Bij een ongeval met een motorvoertuig is dit zelfs maar 3 jaar. Als u dit niet op tijd laat doen, verjaart uw letselschadezaak en heeft u geen recht meer op schadevergoeding. Een ervaren jurist zorgt ervoor dat de verjaringstermijn niet verloopt door een stuitingshandeling op te nemen in de aansprakelijkstelling.

3: geen vast contract =geen recht op schadevergoeding bij een bedrijfsongeval

Fabel. Sommige slachtoffers denken dat ze geen recht hebben op schadevergoeding na een bedrijfsongeval als ze geen vast contract hebben, bijvoorbeeld wanneer ze:

  • Op basis van een nulurencontract in dienst zijn

  • Freelance klusjes doen of stage lopen bij een bedrijf

U heeft na een bedrijfsongeval vrijwel altijd recht op schadevergoeding. Uw dienstverband heeft daar geen invloed op. Is uw zaak hierdoor onterecht afgewezen? Vraag dan altijd om een second opinion bij een ervaren letselschadebureau zoals JBL&G.

4: u heeft recht op wettelijke rente over uw schadevergoeding

Feit. U lijdt vanaf de dag van het ongeval schade. U krijgt dit alleen niet direct uitbetaald door de verzekeraar van de tegenpartij. Dit betekent dat de tegenpartij u schadevergoeding schuldig is. Daarom heeft u recht op wettelijke rente over uw schadevergoeding. Dit krijgt u niet automatisch uitgekeerd. Een ervaren jurist zal ervoor zorgen dat dit al wordt opgenomen in de aansprakelijkstelling, zodat u deze rente ook echt krijgt uitbetaald.

5: als u schadevergoeding wilt claimen, geldt altijd: wie eist, bewijst

Fabel. Misschien heeft u ergens ‘wie eist, bewijst’ gelezen. Dit is alleen niet altijd het geval. In sommige situaties ligt de bewijslast niet bij het slachtoffer, bijvoorbeeld wanneer:


  • U als fietser of voetganger bent aangereden door een motorvoertuig

  • Uw kind is aangereden

  • De tegenpartij onder invloed van alcohol achter het stuur zat

Toch is het in iedere situatie verstandig om zoveel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen. Dit maakt uw letselschadezaak alleen maar sterker.

Fabels en feiten over schadevergoeding bij letselschade

Hierboven hebben we 5 feiten en fabels over schadevergoeding bij letselschade besproken. U kunt nog meer fabels tegenkomen als u op zoek bent naar informatie over het claimen van schadevergoeding. Dit kan veel stress veroorzaken.

Kies daarom altijd voor juridische hulp. De ervaren juristen van Letselschade Berekenen weten precies waar u recht op heeft. Het enige dat u hoeft te doen, is uw verhaal vertellen. Daarna kunt u rustig herstellen van uw letsel, terwijl uw persoonlijke jurist de schadevergoeding voor u claimt bij de verzekeraar van de tegenpartij.