TIEL - Aangevraagde omgevingsvergunning: Buitenplaats Nijenrode 0 ong. Wadenoijen, (bouwen, afwijken bestemmingsplan, uitweg) bouwen woning, aanleggen uitrit (ontvangstdatum: 17-9-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.