TIEL - Aangevraagde omgevingsvergunning: L. Wilkensstraat 19 Tiel, (bouwen) wijzigen voorgevel plaatsen rookkanaal (ontvangstdatum: 4-9-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.