TIEL - Bezwarencommissie dinsdag 22 september 2020 (raadszaal, ingang: Ambtmanstraat 13, Tiel) De hoorzittingen zijn in principe openbaar.

De volledige agenda vindt u op de pagina www.tiel.nl /bezwaarmaken. De stukken liggen vanaf 17 september 2020 tot en met 21 september 2020 ter inzage voor belanghebbenden. De stukken kunnen worden ingezien bij Afdeling Algemene Juridische Zaken. U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat van de bezwarencommissie via doorkiesnummer (0344) 637 354 of via ajz@bvowb.nl.