TIEL - Een paar keer per jaar analyseert de gemeente de veiligheidscijfers. We zien dat de veiligheidscijfers zich positief ontwikkelen. Dankzij een stevige inzet van politie, boa’s en gemeente, maar ook door de inwoners zelf via bijvoorbeeld de vele buurtpreventieprojecten.


Burgemeester Beenakker: “De veel voorkomende criminaliteitscijfers hebben zich de laatste jaren heel positief ontwikkeld. Veiligheidscijfers zeggen niet altijd iets over het veiligheidsgevoel van inwoners. Ernstige landelijke incidenten met een mogelijke relatie met Tiel kunnen dit zeker ook beïnvloeden. Daarbij is het belangrijk criminelen hard aan te pakken en tegelijkertijd aandacht te hebben voor de positieve inzet van de inwoners, verenigingen en bedrijven voor onze mooie stad.”

Een aantal cijfers springt ook in dit kwartaal in negatieve zin eruit. Dit zijn onder andere jeugdoverlast, cybercriminaliteit, burenruzies en overlast van zwervers. Dit is onder andere een gevolg van de coronamaatregelen. De kenmerken van Tiel als centrumstad met een regionale functie en voorzieningen hebben ook invloed op de hoogte van de cijfers. “We leunen daarom niet achterover, maar blijven fors inzetten om de cijfers verder omlaag te brengen”.

Op het thema ‘ondermijning’ willen we extra slagen maken. Hiermee willen we voorkomen dat de onderwereld (meer) voet aan de grond krijgt in Tiel. Daarom zorgen we voor een ongunstig klimaat voor criminele activiteiten.

Burgemeester Beenakker: “In Tiel hebben we een stevige structuur staan voor de aanpak van jeugdoverlast en -criminaliteit. We gaan die structuur verder versterken. Dat doen we met ons plan van aanpak ondermijnende criminaliteit. Natuurlijk is repressie en straffen belangrijk. Maar ook voorkomen en zorgen dat mensen weerbaar worden. Een uitdaging waar we als gemeente met onze samenwerkingspartners en inwoners aan blijven werken”.