TIEL - Sinds half september is er een digitaal bezoekerscentrum voor de dijkversterking Tiel-Waardenburg. Het digitale bezoekerscentrum biedt dijkbewoners en belangstellenden één plek met informatie over de dijkversterking.

U vindt er nieuwsberichten, foto’s en video’s. Ook is er een meldingenloket en staat er informatie over de werkzaamheden. Het bezoekerscentrum is een initiatief van Waterschap Rivierenland en bouwcombinatie Mekante Diek. Breng een bezoek via www.dijkversterkingtielwaardenburg.nl

Veilig voor de toekomst

De dijk tussen het Inundatiekanaal en de A2 bij Waardenburg wordt versterkt omdat die niet voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen. Dat betekent dat de dijk in zijn geheel wordt aangepakt om veilig te blijven voor de toekomst. Waterschap Rivierenland heeft hiervoor een dijkversterkingsplan gemaakt. In 2026 ligt er een veilige dijk.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Dijkversterking Tiel-Waardenburg maakt onderdeel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hierin werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. 1500 kilometer dijken worden tot 2050 versterkt. Zo werken zij aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren.