TIEL - Iedereen kan te maken krijgen met geldzorgen. Je hoeft het dan niet alleen op te lossen. Bij verschillende organisaties in Tiel kan je terecht voor hulp. Bijvoorbeeld bij de SchuldHulpMaatjes van Stichting Maatjes voor elkaar Tiel. Marja is SchuldHulpMaatje in Tiel. Samen met een van de twee coördinatoren Marie-José vertelt zij hier meer over.

SchuldHulpMaatjes zijn er voor iedereen die financiële problemen heeft. Of dreigt in problemen te komen. “Ons werk als SchuldHulpMaatje doen we als vrijwilliger. We krijgen een opleiding zodat we iemand goed kunnen helpen. De Tielse SchuldHulpMaatjes hebben verschillende leeftijden en achtergronden. Dat werkt, want daardoor is er altijd een SchuldHulpMaatje die bij je past”, vertelt Marja.

Hulp zonder oordeel

Een SchuldHulpmaatje helpt om het overzicht je in geldzaken terug te krijgen. En zijn het steuntje in de rug voor iemand in een schuldhulpverleningstraject. Marie-José: “We werken vanuit hart voor mensen. Wij oordelen niet over wat mensen is overkomen. Ons uitgangspunt is dat iemand zo snel mogelijk weer zonder onze hulp verder kan. Omdat ze het vertrouwen hebben dat het ze zelf lukt.”

Vaak komen mensen door een onverwachte situatie in geldproblemen terecht. “Het kan echt iedereen overkomen. Ook mensen met een goede baan,” licht Marie-José toe. Marja vult aan: “Mensen komen door allerlei situaties bij ons terecht. Bijvoorbeeld omdat de partner is overleden en hij altijd de administratie deed. Of omdat mensen zijn gescheiden of hun baan zijn kwijtgeraakt. Of jonge mensen die niet hebben geleerd om met geld om te gaan.”

SchuldHulpMaatjes doen meer

Een SchuldHulpMaatje doet meer dan je alleen helpen met je geldzorgen. Marja: “We kijken niet alleen naar je inkomsten en uitgaven. Maar ook naar de oorzaak van je geldproblemen. We kunnen bijvoorbeeld doorverwijzen naar andere organisaties.”

De hulp van een SchuldHulpMaatje is niet vrijblijvend. “Onze hulp is gratis. Maar we verwachten wel dat je de afspraken nakomt die we samen maken,” vertelt Marie-José.

Uit de eenzaamheid

Geldproblemen veroorzaken eenzaamheid. Het is niet iets wat je met je buurvrouw bespreekt bij een kopje koffie. Maar het is wel belangrijk dat je hulp durft te vragen. “We horen regelmatig dat iemand maar niet naar een verjaardag gaat, omdat ze geen cadeautje mee kunnen nemen. Of geen bezoek thuis uitnodigen omdat er geen geld is voor een koekje of zelfs de koffie,” noemt Marie-José.

Wacht niet te lang, vraag hulp!

De meeste mensen komen nog via hun netwerk bij SchuldHulpMaatjes terecht. Bijvoorbeeld via de wijkcoach, maatschappelijk werker of Mozaïek Welzijn. “Onze ervaring is dat mensen er jaren over doen om hulp te zoeken. De schulden worden dan alleen maar groter. Schaamte weerhoudt mensen vaak. Terwijl het helemaal niet nodig is om je te schamen voor je situatie. Het is dus belangrijk om niet te lang te wachten met hulp vragen,” drukt Marie-José mensen op het hart.

Contact opnemen met SchuldHulpMaatjes Tiel

Aanmelden via 06-18051501 of 06-18051502
Meer informatie: www.schuldhulpmaatje.nl/locatie/tiel/ of www.facebook.com/maatjesvoorelkaartiel