WADENOIJEN - Deze week begint een proef voor eenrichtingsverkeer voor vrachtwagens op de Bredestraat in Wadenoijen. Dit moet de overlast van het zware verkeer voor de bewoners van deze straat fors verminderen.


De vele vrachtwagens die over de oude wegenstructuur van en naar agrarische bedrijven in het buitengebied van Wadenoijen rijden, zorgen voor verschillende vormen van overlast. Met name de Bredestraat is een knelpunt. Door hier eenrichtingsverkeer voor vrachtwagens in te stellen zou deze overlast ten minste met de helft moeten verminderen.

Moeilijke afweging

Over de maatregel is lang gesproken met de belanghebbenden in het dorp.

“Het blijft een moeilijke afweging van de verschillende belangen”, zegt wethouder Frank Groen die naast wethouder Verkeer en vervoer ook de dorpswethouder van Wadenoijen is. “We hebben er goed over gesproken en lang over nagedacht. Op een gegeven moment moet je het uit gaan voeren, al weet je nog niet precies hoe het uitpakt. We hebben het daarom ingestoken als proef. De praktijk moet uitwijzen hoe goed het werkt. Na een half jaar gaan we het evalueren met de dorpsbewoners.”

Bommelweg vernieuwd

De bedoeling is dat vrachtwagens wel via de Bredestraat naar de bedrijven toe kunnen rijden. Zij verlaten het gebied echter via de Bommelweg en de Randweg in Est naar de A15. Met de belanghebbenden is daarom overeengekomen dat eerst de voorheen sterk verouderde Bommelweg werd aangepakt. Die weg is inmiddels helemaal vernieuwd en meer geschikt gemaakt voor vrachtverkeer.

Omdat het nieuwe wegprofiel sommige bestuurders blijkt uit te nodigen om veel te hard te rijden, zijn onlangs verspreid over de weg nog vijf drempels aangebracht. De infrastructuur is nu klaar voor de proef. Daarbij wordt op tien locaties gemeten hoe het (vracht-)verkeer zich met het instellen van het eenrichtingsverkeer ontwikkelt.

Klankbordgroep

Bewoners en ondernemers van de Bredestraat en Bommelweg in Wadenoijen en Est en Leefbaar Wadenoijen worden in een klankbordgroep betrokken bij de proef. Ook de gemeente West Betuwe is bij het project betrokken. De proef duurt ongeveer zes maanden zodat het vrachtverkeer voldoende kan wennen aan de nieuwe situatie. Na de zomervakantie van 2024 volgt de evaluatie. Alle adressen in de omgeving ontvangen een enquête over hoe zij de veranderingen in het verkeer tijdens de proef ervaren. Dan besluit de gemeente of het eenrichtingverkeer blijft en of er daarbij aanvullende maatregelen moeten komen.

Voor meer informatie, vragen of opmerkingen over de proef kunnen betrokkenen terecht bij het digitale loket: proefbredestraat@goudappel.nl of 06 296 55 070.