TIEL - Om de binnenstad aantrekkelijker te maken willen burgemeester en wethouders starten met de verplaatsing van de coffeeshops. De vier coffeeshops moeten naar twee locaties aan de rand van de stad verhuizen.


De gemeenteraad bespreekt dit voorstel waarschijnlijk nog voor de zomer. Bij een positief raadsbesluit start de gemeente na de zomer met de zoektocht naar nieuwe locaties.

Voorwaarden verplaatsing
De afgelopen maanden heeft de gemeente de voorwaarden onderzocht voor de verplaatsing. Belangrijke succesfactor voor verplaatsing is het vinden van alternatieve locaties. Het proces en de voorwaarden die aan de nieuwe locaties worden gesteld, zijn in de verkenning verder uitgewerkt. Tijdens de verkenning heeft de gemeente ook met de coffeeshophouders gesproken. Zij willen allen aan verplaatsing meewerken. Een goede bereikbaarheid (ook vanuit het centrum), voldoende parkeergelegenheid en een goede uitstraling zijn belangrijke wensen.

Aantrekkelijke binnenstad
Burgemeester Beenakker: “Verplaatsing van de coffeeshops is één van de ambities uit het coalitieakkoord en de toekomstvisie van Tiel. We willen dat Tiel een aantrekkelijke stad is voor toerisme, recreatie en vrije tijd. Verplaatsing van de coffeeshops uit het centrum levert een bijdrage aan het woon- en werkklimaat en de uitstraling van de binnenstad. Ik ben blij met de constructieve opstelling van de coffeeshophouders om mee te werken aan de verplaatsing. Met de verplaatsing naar de rand van de stad met voldoende parkeergelegenheid en goede bereikbaarheid kunnen we de cliëntenstroom beter reguleren dan in de krappe binnenstad.”