TIEL - Dit jaar wappert de vlag niet vanaf de toren van de Sint Maartenskerk op Koningsdag, dodenherdenking, Bevrijdingsdag en tijdens verjaardagen van leden van het Koninklijk Huis. In april 2021 maakte een paartje slechtvalken voor het eerst een nest in de kast op de toren. We verwachten dat zij of hun jongen (van vorig jaar) deze plek opnieuw uitkiezen voor een nest.


"De slechtvalk is een beschermde vogel. Tijdens de broedperiode tot en met het moment dat de jonge slechtvalken kunnen vliegen mag je de dieren niet storen. Dat gebeurt als we de vlag hijsen", aldus de gemeente Tiel.

Restauratie toren

"Het is de bedoeling dat we na de zomer starten met de restauratie van de kerktoren. Dan verwijderen we de nestkast. Ter voorbereiding daarop hebben we, als alternatieve broedplek, al een broedkast geplaatst op het dak van de toneeltoren van de Agnietenhof. Na de restauratie komt de nestkast weer terug op de toren. We onderzoeken of er voorzieningen mogelijk zijn die we na de restauratie van de toren kunnen plaatsen om het vlaggen in de toekomst weer mogelijk te maken. Dat doen we in overleg met de provincie. Of dat kan en mag is nog onzeker, omdat er strenge regels zijn om de slechtvalken te beschermen. Als er meer bekend is, laten wij dat weten."