TIEL - Het college is er in geslaagd om voor de komende jaren een sluitende begroting op te stellen waarin bestaande voorzieningen in stand blijven en ruimte is voor investeringen. Om dit mogelijk te maken zijn maatregelen nodig. De keuzes van het college zijn nog niet definitief. De raad beslist op 11 november 2020 of zij meegaat in dit voorstel of wijzigingen aanbrengt.


Keuzes maken

Om te investeren en ons huishoudboekje gezond te houden moeten we keuzes maken, voor de korte en lange termijn. Zonder maatregelen hebben we de komende jaren een fors tekort. We moeten daarom in 2021 ongeveer 2 miljoen euro bezuinigen en in 2022 daar bovenop weer zo’n 2 miljoen. Dat vraagt om lastige keuzes voor bezuinigingen en verhoging van belasting en tarieven. Ondanks de grote opgave is het gelukt om inwoners die hulp of zorg nodig hebben zoveel mogelijk te ontzien. Ook behouden we alle grote voorzieningen in Tiel zoals voor sport en cultuur. Verder doet het college voorstellen voor investeringen, zoals in onderwijs, wonen, wegen en binnenstad. Deze voorstellen komen voort uit de toekomstvisie om de stad aantrekkelijk te houden.

Voor iedereen merkbaar
De voorgestelde maatregelen zijn voor iedereen in de gemeente merkbaar. Zo gaat bijvoorbeeld de onroerende zaak belasting met 10 procent omhoog, wordt parkeren duurder en gaan de leges voor onder andere de omgevingsvergunning omhoog. Waar mogelijk hebben we bezuinigingsmaatregelen pas per 2022 laten ingaan, zodat betrokkenen zich hierop kunnen voorbereiden. Door nu deze keuzes te maken, hopen we ons huishoudboekje voor de komende jaren op orde te hebben.

Zijn deze keuzes definitief?
De keuzes voor investeringen en maatregelen in de begroting 2021-2024 zijn nog niet definitief. Het is een voorstel dat het college naar de gemeenteraad heeft gestuurd. De gemeenteraad besluit op 11 november of ze de voorstellen van het college volgt of daar nog wijzigingen in aanbrengt. Met het raadsbesluit wordt de begroting, met de daarin opgenomen investeringen en maatregelen, definitief.

U kunt de begroting bekijken via de website: https://tiel.begroting-2021.nl/