TIEL - Tiel wil het Veilingterrein ontwikkelen tot een aantrekkelijk gebied om te wonen, te werken en onderwijs te volgen. Burgemeester en wethouders hebben besloten om de haalbaarheid van deze ontwikkeling te onderzoeken. Zij vragen de gemeenteraad om hiervoor een zogenaamd voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen.


Gemeente, Thius (woningcorporatie) en Bouwfonds Property Development BPD (gebiedsontwikkelaar) onderzoeken samen de herontwikkeling van het Veilingterrein. De herontwikkeling van de schoollocaties aan de Teisterbantlaan (beroepscollege) en de Bachstraat (ROC) is ook onderdeel van het onderzoek.

Lingecollege, ROC Rivor en de gemeente onderzoeken samen de haalbaarheid van de verhuizing van het Lingecollege beroepscollege en ROC Rivor naar het Veilingterrein. Beide scholen willen samenwerken om de maatschappelijke positie van het onderwijs in Tiel te versterken. Samenwerking biedt ook de mogelijkheid om het beroepsonderwijs (VO en VMBO) verder te ontwikkelen.

Wat is wel en niet haalbaar?
De onderzoeken moeten duidelijk maken wat wel en niet haalbaar is. Hoe groot moet het nieuwe scholencomplex worden, wat is de beste plek en welke investeringen vraagt dit? Hoeveel woningen kunnen we bouwen op het Veilingterrein en de vrijkomende schoollocaties? Voor welke inwoners en voor welke prijs? Een belangrijke vraag hierbij is wat straks de grens is van het plangebied. Gaat het alleen om het Veilingterrein? Of is het ook zinvol om (een deel van) het gebied tussen de Papesteeg en de spoorlijn te ontwikkelen?

Voorkeursrecht gemeente
De gemeente heeft op 17 maart voorkeursrecht gevestigd op de stukken grond in het gebied. Als eigenaren in het gebied hun gronden willen verkopen, dan moeten ze door het voorkeursrecht de gronden eerst te koop aan bieden bij de gemeente. Dat is gedaan om te voorkomen dat anderen de gronden kopen en prijzen daardoor stijgen. Dit geldt voor 3 maanden. Binnen deze tijd kan de gemeenteraad besluiten het voorkeursrecht te verlengen.

In gesprek met de stad
In september van dit jaar moet duidelijk zijn of de herontwikkeling van het gebied haalbaar is. Als dat zo is, wordt er een gebiedsvisie gemaakt met een uitvoeringsprogramma. Daarbij betrekken we ook de inwoners. Daarna neemt de gemeenteraad een besluit over de investeringen die nodig zijn. Is dat allemaal geregeld, dan kunnen we in 2023 starten met de bouw. Tot die tijd kunnen de activiteiten van bedrijven zoals de Vrije Markt Tiel, Ali Baba Bazaar en 2Switch (Secunda) doorgaan.