TIEL - Het presidium van de Tielse gemeenteraad heeft besloten om het onderwerp autoluwe binnenstad van de agenda van de raadsvergadering van 27 mei te halen. Het onderwerp komt nu op de agenda van de raadsvergadering van 17 juni te staan.


Er zijn drie redenen voor de verplaatsing van het onderwerp autoluwe binnenstad naar de raadsvergadering op 17 juni 2020:

  • Het presidium vindt het onderwerp, mede gelet op de behadeling in de commissie Ruimte vorige week, minder geschikt voor een digitale raadsvergadering. In de praktijk blijkt dat een digitale raadsvergadering het voeren van een goed debat bemoeilijkt. De raadsvergadering van 17 juni is naar verwachting weer een fysieke vergadering
  • Openstaande vragen en punten uit de commissievergadering kunnen nu ruim voor 17 juni beantwoord worden.
  • Het onderwerp autoluwe binnenstad kan dan ook gekoppeld worden aan het onderwerp verplaatsing coffeeshops dat dan naar verwachting ook op de agenda van de raadsvergadering van 17 juni staat.