TIEL - De gehele gemeenteraad van Tiel heeft in een gezamenlijk statement hun dank en steun betuigd aan de inwoners van Tiel welke op de website van de gemeente is gepubliceerd.

In deze tijd van crisis roepen wij, de leden van de gemeenteraad, u op zich te houden aan de ingrijpende en noodzakelijke maatregelen om samen de verspreiding van het coronavirus te vertragen en op elkaar te letten, elkaar te helpen en verdraagzaam te blijven.

Samen kunnen we deze zeer moeilijke periode aan. Steeds meer Tielenaren hebben last van de maatregelen in het dagelijks leven. Er is veel onzekerheid en er zijn veel bedrijven en groepen die extra hard geraakt worden. Gelukkig is de saamhorigheid in Tiel groot. Er komen allerlei nieuwe ideeën los in de dorpen en wijken om elkaar te helpen. Scholen zorgen voor lesmateriaal voor thuis. Inwoners doen boodschappen voor een ander. Sportscholen en -verenigingen brengen inwoners met filmpjes via sociale media in beweging. Organisaties en bedrijven werken belangeloos samen om kwetsbare inwoners te helpen. Ook horen we dat mensen zich melden om de zorgprofessionals te ondersteunen. Fysiek of op afstand per telefoon of door het sturen van kaartjes. Geweldig. Veel dank daarvoor!

Het openbare leven is voor een groot deel stil komen te liggen. De raadsvergadering van 18 maart is niet doorgegaan. De eerstvolgende commissievergaderingen staan gepland op 7, 8 en 9 april. Of die vergaderingen doorgaan hangt natuurlijk af van de ontwikkelingen. Als raadsleden blijven we ons inzetten voor inwoners, verenigingen, organisaties en ondernemers. We zijn telefonisch of via de mail bereikbaar.

Ondertussen wordt in het gemeentehuis hard gewerkt door burgemeester en wethouders en veel medewerkers. Met partijen uit de zorg, welzijn, onderwijs en veiligheid werken zij samen in de strijd tegen het coronavirus en de gevolgen daarvan. Wij vertrouwen erop dat het college in deze crisissituatie de besluiten neemt die noodzakelijk zijn en wij hopen iedereen snel in goede gezondheid weer te ontmoeten.

Zorg goed voor uzelf én voor elkaar!

Alle raadsleden van de negen politieke partijen,
Partij van de Burgers, VVD, Partij van de Arbeid, D66, CDA, Christen Unie, Groen Links, Pro Tiel en Kleurrijk Tiel