TIEL - De plannen voor de bouw van 415 woningen op het Veilingterrein en de woonlocatie aan de Teisterbantlaan krijgen steeds meer vorm. Het college van burgemeester en wethouders stemde deze week in met de ontwerp-bestemmingsplannen Veilingterrein en Teisterbantlaan en met het concept-beeldkwaliteitsplan. Op 29 juni hebben gemeente, BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en woningcorporatie Thius de benodigde overeenkomsten hiervoor ondertekend. De verwachting is dat de bouw eind 2024 start.


Stationsomgeving wordt visitekaartje van Tiel

De ontwerp-bestemmingsplannen Veilingterrein en Teisterbantlaan liggen vanaf augustus zes weken ter inzage tezamen met het concept-beeldkwaliteitsplan. Vooruitlopend op de officiële ter inzagelegging houdt de gemeente met partners BPD Gebiedsontwikkeling en Thius op dinsdag 5 juli een inloopbijeenkomst op het Veilingterrein over beide toekomstige woonlocaties. Wethouder Ben Brink is blij met deze belangrijke stap. Ben Brink: “Na tientallen jaren van onzekerheid over de toekomst van het Veilingterrein weten we nu zeker dat we de plannen gaan realiseren. Het Veilingterrein en daarmee de stationsomgeving is straks het visitekaartje van Tiel. We behouden de karakteristieke panden van de voormalige Tielse Veiling en de Metawafabriek als smaakmakers in het gebied.” Wethouder Marcel Melissen: “Mooi is ook dat het nieuwe Beroepscollege een prominente plek krijgt op loopafstand van het station. In Tiel is er veel behoefte aan nieuwe woningen en wij maken er werk van met circa 415 koop- en huurwoningen, waarvan meer dan de helft in het betaalbare segment.”

Samenwerkingsovereenkomst ondertekend

Om daadwerkelijk aan de slag te gaan, zijn ook nog formele handelingen nodig. Zo ondertekenden de samenwerkingspartners woensdag 29 juni enkele overeenkomsten waaronder de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en BPD. Jeanet van Antwerpen van BPD: “Wij kijken er naar uit om samen deze duurzame gebiedsontwikkelingen verder naar de uitvoering te brengen, zodat eind 2024 de bouw van de eerste woningen kan starten.” Op het Veilingterrein komen ook huurwoningen. Johan Heesen van Thius: “Wij zijn blij dat we op deze toplocatie 104 huurwoningen gaan bouwen. Dat worden appartementen én eengezinswoningen. Een mooie aanvulling op ons aanbod in Tiel, dichtbij het station en de binnenstad, in een prachtige nieuwe woonwijk.“

Inloopbijeenkomst

Op dinsdag 5 juli vindt van af 19.00 uur tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst plaats op het Veilingterrein aan de Papesteeg 36. Omwonenden en iedereen die geïnteresseerd is in de plannen op het Veilingterrein én de Teisterbantlaan, zijn van harte uitgenodigd om langs te komen. De gemeente en haar partners vertellen dan over de uitgewerkte plannen en hoe het nu verder gaat. De bijeenkomst heeft een informatief karakter. Anders dan eerdere bijeenkomsten waar omwonenden en inwoners ook input konden geven op de ideeën en plannen.

Inspraakprocedure

In augustus volgt de officiële inspraakprocedure. Dan ligt het ontwerp bestemmingsplan en het bijbehorende beeldkwaliteitsplan van 3 augustus tot 14 september ter inzage. Omwonenden en andere geïnteresseerden hebben dan de gelegenheid om zienswijze tegen het ontwerpbesluit in te dienen. Informatie over de inspraakprocedure maakt de gemeente net voor de start bekend. Na de inspraak stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast.

Meer informatie

Op www.tiel.nl/veilingterrein en www.tiel.nl/teisterbantlaan staan het Definitief Ontwerp Stedenbouwkundig Plan, het Beeldkwaliteitsplan en een populaire samenvatting.