TIEL - De gemeente Tiel heeft een belangrijke stap gezet in de herontwikkeling van het Veilingterrein tegenover het NS-station in Tiel. Als alles volgens plan loopt, krijgt het Veilingterrein de komende jaren een echte metamorfose. Het Veilingterrein verandert in een aantrekkelijke woonbuurt met ongeveer 325-350 woningen voor jong en oud. Ook is het de plek voor een modern en duurzaam onderwijscomplex van het Beroepscollege van het Lingecollege.


Waardevolle bebouwing wil de gemeente behouden voor Tiel. Bijvoorbeeld om in te wonen, te werken en te ontmoeten. Het huidige Beroepscollege aan de Teisterbantlaan verhuist naar het Veilingterrein. Daardoor komt er aan de Teisterbantlaan ruimte voor een woonbuurt met ongeveer 60 woningen. Voor beide locaties hebben we een concept gebiedsvisie gemaakt, waarin de ambities staan.

De gemeente werkt in het project Veilingterrein samen met BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, woningcorporatie Thius en het Lingecollege. Met BPD werken we ook samen in de ontwikkeling van de woonbuurt aan de Teisterbantlaan. Vanuit het programma SteenGoed Benutten ondersteunt provincie Gelderland de partners in het project met kennis, informatie en subsidie. We willen een concrete en haalbare transformatie. Dankzij de intensieve betrokkenheid in het voortraject, veel gedeelde kennis én de samenwerking tussen de partners, zijn we dichterbij dan ooit om dit te bereiken. Eind 2021 wordt duidelijk of we met financiële ondersteuning de plannen kunnen realiseren. Als dat het geval is, starten we in 2022 met het wijzigen van het Omgevingsplan, het huidige bestemmingsplan. In 2023 kunnen vervolgens de werkzaamheden starten.

Gemeente, Bouwfonds en Thius volledig eigenaar van het Veilingterrein

Het afgelopen jaar kocht de gemeente Tiel stapsgewijs de gebouwen en terreinen van Vrije Markt Tiel, Ali Baba Bazaar, 2Switch en Plein12 aan. Hiermee hebben gemeente, BPD en Thius het plangebied bijna volledig in handen en komen de plannen in een stroomversnelling. De bedrijven blijven voorlopig nog gewoon gevestigd op het Veilingterrein, totdat de nieuwbouw van start gaat. Gemeente en BPD hebben afgesproken de gebiedsontwikkeling Veilingterrein en Teisterbantlaan gezamenlijk verder op te pakken.

In gesprek met de stad

De gebiedsvisies zijn op 19 mei gepresenteerd aan de gemeenteraad. Direct omwonenden van het Veilingterrein en de locatie aan de Teisterbantlaan konden de raadsbijeenkomst ook volgen. Wethouder Ben Brink: “Aan het eind van het jaar weten we of we het financiële plaatje helemaal rond hebben. Dan kunnen we echt aan de slag. Het Veilingterrein ligt er al jaren enigszins verlaten bij. We hebben ambities en ideeën om van het Veilingterrein een prachtige plek te maken voor alle inwoners. De komende maanden gaan wij met de omwonenden, inwoners van onze stad en belanghebbenden in gesprek over de concept gebiedsvisie van het Veilingterrein. We willen dan reacties en ideeën ophalen. Ook zijn we benieuwd wat omwonenden en andere belangstellenden ons willen meegeven voor de nieuwe woonbuurt aan de Teisterbantlaan.”

Aansluitend werken we voor beide locaties het schetsontwerp stedenbouwkundig plan uit. In het najaar van dit jaar vragen we ook reactie hierop van inwoners en andere belangstellenden.

Behoefte aan nieuwe woningen en huisvesting Lingecollege

Het Veilingterrein en de locatie aan de Teisterbantlaan moeten een groene en duurzame inrichting krijgen. Op het Veilingterrein komen koopwoningen en appartementen in verschillende prijsklassen, sociale huurwoningen en onderwijs. Ook kijken we of we in een deel van de oude veilinggebouwen appartementen kunnen maken. Naast bijvoorbeeld horeca, ruimte voor ontmoeting en andere activiteiten. In de woonbuurt aan de Teisterbantlaan zetten we in op koopwoningen in verschillende prijsklassen. Voor het Lingecollege komt een nieuw gebouw op de hoek Papesteeg/Teisterbantlaan. Deze nieuwe locatie is onderdeel van het project Veilingterrein. De gemeenteraad van Tiel heeft voor deze nieuwbouw al in november 2020 het benodigde budget in de begroting gereserveerd.

Wethouder Marcel Melissen is blij dat er ruimte is om nieuwe woningen te bouwen. “In Tiel is er– net als in de rest van Nederland – behoefte aan nieuwe woningen. Het Veilingterrein is een toplocatie om te wonen, direct naast het station en de binnenstad. En ook aan de Teisterbantlaan in Tiel-West woon je dichtbij voorzieningen. Je fietst binnen 5 minuten naar het centrum en het station.”

Meer informatie

Meer informatie over beide projecten staat op tiel.nl/veilingterrein en tiel.nl/teisterbantlaan.