TIEL - Ter gelegenheid van Lintjesregen 2021 ontvingen op maandag 26 april drie Tielenaren een Koninklijke Onderscheiding. Zij zijn allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.


Burgemeester Hans Beenakker heeft de versierselen, die bij de onderscheiding horen, bij de betrokkenen thuis uitgereikt. Wij feliciteren de heren Van Doorne, Van Buuren en Overdijk van harte met hun onderscheiding!

Dhr. Petro van Doorne (1957)
De heer Van Doorne is vanaf 1993 actief als vrijwillige molenaar op diverse molens in Gelderland. Van 1996 tot 2011 was hij secretaris van het Gilde van Vrijwillige Molenaars Gelderland. Vanaf 2012 bekleedt hij hier de functie van voorzitter. Hij is sinds 2000 vertegenwoordiger van afdeling Gelderland in het Nationale Gildebestuur en is sinds 2010 actief in het bestuur van de Stichting Vrienden van de Gelderse Molen.

Dhr. Gerard van Buuren (1936)
De heer Van Buuren is van 1990 tot 2004 actief geweest bij het techniekproject Toekomstpad van de Kamer van Koophandel. Vanaf 2004 is hij mede oprichter en organisator van Stichting Techniekwedstrijd Rivierenland. Verder is de heer Van Buuren ruim 20 jaar lid van de bewonerscommissie van SCW (het huidige Thius).

Dhr. Gerrit Overdijk (1952)
De heer Overdijk is vanaf 1975 in diverse bestuursfuncties acties geweest bij een aantal koren zoals het kerkkoor Deo Soli Gloria en het Tiels Madrigaalkoor. Verder is de heer Overdijk 12 jaar betrokken geweest als bestuurslid en trainer bij Scouting Regio Rivierenland en is hij ruim dertig jaar actief bij Scouting Phoenix Tiel. Hij is vanaf 2010 initiatiefnemer en uitzetter van het Lingepad en padmarkeerder van het Grote Rivierenpad van Stichting Wandelnet. Vanaf 2018 is hij actief als vrijwilliger bij het Regionaal Archief Rivierenland en het Flipje- en Streekmuseum Tiel.