TIEL - De oorlog in Oekraïne duurt nog steeds voort. Ons land biedt Oekraïners die het oorlogsgeweld ontvluchten en ontheemd zijn geraakt een veilige plek. Daarom zoeken gemeenten naar plekken om de vluchtelingen op te vangen. Ook onze gemeente neemt daarin haar verantwoordelijkheid. We vangen een kleine 75 mensen op in een oude vleugel van het ziekenhuis. En we bereiden de plaatsing van vijftien mobiele woonunits voor. Daarnaast hebben we een nieuwe plek gevonden in het voormalige schoolgebouw van De Bataaf, Hooibeestje 3.


Er is nu tijdelijke bewoning in het kader van leegstandsbeheer (anti kraak). Voor deze bewoners wordt een alternatief gezocht.

Tijdelijke woonruimte

De komende maanden gaan we het gebouw geschikt maken voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen. Het gaat hier nadrukkelijk niet om de opvang van asielzoekers. Er zijn kleine verbouwingen nodig. En we gaan de ruimtes inrichten. We streven er naar dat we vanaf oktober 2022 50 tot 60 vluchtelingen een veilige tijdelijke woonplek kunnen bieden. Hoe lang zij hier zullen verblijven, hangt af van de ontwikkelingen in Oekraïne.

Inloopbijeenkomst

Op dinsdag 5 juli organiseren we een inloopavond voor de buurtbewoners. De inloopavond houden we in het gebouw aan Hooibeestje 3. Tussen 19.00 en 20.30 uur kunnen zij binnen komen lopen op het moment dat hen het beste uit komt.