TIEL - Er wordt al langer over gepraat: een bioscoop aan de Koninginnestraat. Op de plek van de oude bibliotheek. Dunavast/Luxor heeft hier belangstelling voor in combinatie met een restaurant. En gaat de haalbaarheid verder onderzoeken nu een eerste haalbaarheidsonderzoek een positief resultaat heeft. Gemeente en Dunavast/Luxor sluiten hiervoor een intentieovereenkomst.


Wethouder Ben Brink: “Een nieuwe bioscoop is een mooie aanvulling op het culturele aanbod van Zinder en De Agnietenhof. Het maakt de binnenstad aantrekkelijker. En kan een positieve stimulans geven voor de detailhandel en horeca. Met Dunavast/Luxor als ervaren partij in het ontwikkelen en exploiteren van een bioscoop gaan we de haalbaarheid verder onderzoeken en in gesprek met de omgeving.”

Binnen zes maanden moet duidelijk zijn of de nieuwe bioscoop haalbaar is. Als dat zo is sluiten gemeente en Dunavast/Luxor een samenwerkingsovereenkomst voor de bouw.

In gesprek met de buurt

Tijdens het haalbaarheidsonderzoek maakt Dunavast/Luxor een schetsontwerp dat past binnen de regels van het bestemmingsplan Binnenstad – Westluidense Poort. De gevels gaan aansluiten bij de kwaliteit van de omgeving. In de periode tussen de intentieovereenkomst en de samenwerkingsovereenkomst gaan Dunavast/Luxor en de gemeente in gesprek met de buurt op onder andere een informatiebijeenkomst.

In het haalbaarheidsonderzoek is archeologie een belangrijk onderwerp. De kans is namelijk groot dat de plek een hoge archeologische waarde heeft. De gemeente geeft daarnaast mee dat de ingang van de bioscoop aan de kant van de Koninginnestraat moet komen. En dat er voldoende fietsenstallingen zijn. Ook stelt de gemeente als eis dat het restaurant aanvullend moet zijn aan de bioscoop met een maximale oppervlakte.