TIEL - Dinsdag 23 mei heeft het bedrijf Kafra de omgeving geïnformeerd dat het vier kleinschalige woontorens met 350 bedden wil realiseren op bedrijventerrein Latenstein. Ook het college is op datzelfde moment op de hoogte gesteld.


Het college snapt dat de aankondiging van Kafra leidt tot vragen en reacties van de omgeving en laat het volgende weten: “Kafra is eigenaar van de grond en gebruikt dat op dit moment voor tijdelijke opslag van mobiele woonunits. Het college zal deze nieuwe plannen moeten gaan beoordelen. Op dit moment past dit plan niet in het huidige bestemmingsplan.

Voor een wijziging van het bestemmingsplan is een besluit van de raad nodig nadat er eerst een procedure is gevolgd waarbij bezwaar en beroep mogelijk is. Bij de besluitvorming zullen we ook de kaders voor huisvesting van internationale werknemers betrekken die de raad eerder heeft vastgesteld. “