TIEL - De sloopwerkzaamheden op het Veilingterrein beginnen eerder dan de bedoeling was. Niet in het najaar maar binnen enkele weken. Eerst vindt er nog een asbestsanering plaats van de Veilinghallen en een deel van de hal van de Metawafabriek. De verwachting is dat half november de sanering- en sloopwerkzaamheden zijn afgerond.


De gemeente en de Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij Veilingterrein B.V. (de GEM) hebben besloten tot de asbestsanering om te voorkomen dat de omgeving vervuild wordt met asbest in het geval er eventueel brand ontstaat en vanwege het gevaar van vandalisme. De daken en een deel van de muren worden bij de sanering gesloopt. Na de sanering van de muren en de daken blijft er vrijwel niets van de bestaande constructie over.

Hal Metawa nog niet gesloopt

Uit veiligheidsoogpunt en om overlast tegen te gaan, laat de GEM de restanten van de hallen na de asbestsanering meteen slopen. Dit betekent dat alle hallen van de voormalige Tielse Veiling gesloopt worden. Er vindt later dit jaar nog een tweede sloopronde plaats waarbij deze hal en de andere gebouwen op het Veilingterrein gesloopt worden. Dan worden ook enkele woningen, die plaats moeten maken voor de bouwplannen, gesloopt. De villa van de Veiling en het kantoorgedeelte van de oude Metawafabriek blijven wel behouden en krijgen een functie in de nieuwe woonbuurt Veilingkwartier.

Historische objecten veiliggesteld

De gemeente en GEM hebben afgesproken een aantal cultuurhistorisch waardevolle objecten te behouden. Deze worden uit de gebouwen gehaald. Dat zijn historische dakspanten, de veilingklok en het gedenkplateau ter ere van het 50-jarig bestaan van de fruitveiling. Deze objecten krijgen mogelijk een nieuwe bestemming in het Veilingkwartier. Het gedenkplateau en de veilingklok (zie foto) zijn inmiddels verwijderd en opgeslagen. De historische spanten worden in het najaar uit de hallen verwijderd. Uiteraard zijn er vergunningen en protocollen waar de aannemer, gemeente en de GEM zich aan houden. Bijvoorbeeld op het gebied van flora en fauna. Er is bijvoorbeeld een toezichthoudend ecoloog betrokken bij de werkzaamheden.

Nieuwe woon buurt met koop- en huurwoningen

Na de sloopwerkzaamheden start het bouwrijp maken van het terrein. Op het Veilingterrein komt een nieuwe woonbuurt; het Veilingkwartier met 325 koop- en huurwoningen waaronder appartementen.