TIEL - De leukste plek voor kinderen om te spelen is buiten. Of dat in elke buurt van Tiel ook na 2022 kan op een speelplek, dat bepalen bewoners zelf. U dus! De nieuwe stichting Tiel Speelt helpt u om speelplekken over te nemen van de gemeente. Houdt uw buurt ook een speeltuin?


De gemeente wil tussen nu en drie jaar (2022) de speelplekken, groot en klein, overdragen. Het liefst aan een werkgroep van buurtbewoners die beheer en onderhoud van de speeltuin op zich neemt. In steeds meer buurten gebeurt dat al. Lukt dat niet, dan verdwijnt de speelplek. Dat zou jammer zijn.

Speeltuinwerkgroep in de buurt
Als een werkgroep een speeltuin van de gemeente overneemt, dan blijft Avri het groenonderhoud doen. En de gemeente blijft als eigenaar van de grond aansprakelijk voor de veiligheid. De werkgroep doet het praktische beheer en onderhoud van de toestellen.

Een werkgroep bestaat meestal uit enkele buurtbewoners. Zij steken een paar uur per maand in beheer en onderhoud van een speelplek. Het betekent dat de buurt een speeltuin houdt. En het zorgt voor meer contact in de buurt. Minimale inzet, maximaal plezier! De nieuwe stichting Tiel Speelt helpt de werkgroepen daarbij. Zo kunnen buurten hun speelplek houden.

Stichting Tiel Speelt ontzorgt speeltuinwerkgroepen
Om samen met de speeltuinwerkgroepen in de wijken en dorpen te werken aan leuke speelplekken is de Stichting Tiel Speelt opgericht. Na een zorgvuldige voorbereiding is de oprichting van de stichting geregeld bij de notaris. Ook heeft de stichting de afgesproken subsidie ontvangen.

Waarom draagt de gemeente speeltuinen ook al weer over aan de inwoners?
“Het idee om de speeltuinen over te dragen begon als een bezuiniging. Maar is gaandeweg een groot participatieproces geworden”, vertelt wethouder Frank Groen die verantwoordelijk is voor het Tielse speelbeleid. “Door bewoners het beheer en onderhoud van de speeltuinen over te laten nemen, zie je dat de betrokkenheid van bewoners bij hun buurt nog groter wordt. Dat zijn geen mooie woorden, maar dat is duidelijk zichtbaar op de speelplekken die al overgenomen zijn door de inwoners. Met elkaar hebben zij een speelplek gemaakt die past bij de buurt. Een plek waar kinderen graag spelen en ook de bewoners graag komen. Zij voelen zich er echt verantwoordelijk voor.”

Waarom is de stichting Tiel Speelt eigenlijk nodig?
“Bewoners weten het beste wat voor speelplek past bij hun buurt. Zij kunnen er activiteiten organiseren en er een echte ontmoetingsplek van maken. Dan moeten zij zich niet ook nog druk moeten maken over het besturen van een stichting. Daarom hebben we besloten Stichting Tiel Speelt op te richten”, vertelt de wethouder. “De gemeente is en blijft eigenaar van de speelplekken en is en blijft daardoor ook verantwoordelijk voor de veiligheid.”

Wat hebben de speeltuinwerkgroepen en inwoners aan Stichting Tiel Speelt?
Jelmer Krom, voorzitter van Stichting Tiel Speelt: “De stichting helpt buurtbewoners die een werkgroep vormen. Hoe? Met een budget, praktische adviezen goede voorbeelden, wegwijs maken en onderling contact. De gemeente stelt het geld beschikbaar via de stichting. “

Meer informatie over Stichting Tiel Speelt?
Stichting Tiel Speelt heeft een eigen website: www.tielspeelt.nl. Daar vindt u meer informatie.