TIEL - Hoe zorgen we ervoor dat we voorbereid zijn op weer een droog jaar? In het rivierengebied kunnen boeren en tuinders financiële hulp krijgen als zij vernieuwende waterbesparende maatregelen toepassen.

Deze subsidie bedraagt 25% of 40% van de investeringskosten. Wie het eerst komt, krijgt het eerst. Waterschap Rivierenland, ZLTO en het Deltafonds hebben deze regeling opgezet. Het waterschap voert de regeling uit. Meer informatie over de subsidieregeling vindt u op www.wsrl.nl/waterbesparen.

Waterbesparende maatregelen
Waterbesparende maatregelen zijn bijvoorbeeld het aanleggen van vochtsensoren, druppelirrigatie of systemen voor plaatsspecifieke beregening. Door deze maatregelen is het bedrijf minder afhankelijk van waterinname.