TIEL - De coronamaatregelen zijn bijna allemaal opgeheven. We kunnen elkaar gelukkig weer ontmoeten. Maar veel inwoners hebben nog steeds last van de gevolgen van de coronacrisis. Daarom stelt de gemeente Tiel een subsidie beschikbaar voor kleinschalige activiteiten om inwoners te stimuleren elkaar weer te ontmoeten.


Vrijwilligersorganisaties kunnen de subsidie aanvragen voor een activiteit die bijdraagt aan het samenbrengen van inwoners. Het gaat bijvoorbeeld om activiteiten georganiseerd door sportverenigingen, buurt- en dorpshuizen of scoutinggroepen. Maar ook door gezelligheidsverenigingen, wijkcomités of straatfeestorganisaties.

Voorwaarden

Er is een aantal voorwaarden om recht te hebben op deze subsidie.

  • De organisatie is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en heeft geen winstoogmerk.
  • De activiteit is voor inwoners van de gemeente Tiel en heeft geen winstoogmerk.
  • De activiteit vindt plaats in het jaar 2022 als de coronamaatregelen dit toelaten.
  • De aanvrager geeft extra informatie over de activiteit. Of uitleg over het project.
  • De aanvrager stuurt na afloop van de activiteit een foto naar de gemeente Tiel. En noemt in de communicatie rondom de activiteit de ondersteuning van de gemeente Tiel.

Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie ligt aan het aantal mensen dat meedoet aan de activiteit. Inwoners mogen dit aantal inschatten voor uw aanvraag. Wel moet dit goed worden onderbouwd bij de aanvraag van de subsidie.

De hoogte van de subsidie is:

  • € 100 voor een activiteit met minder dan 50 deelnemers
  • € 250 voor een activiteit met meer dan 50 deelnemers
  • € 500 voor een activiteit met meer dan 100 deelnemers
  • € 1000 voor een activiteit met meer dan 250 deelnemers

De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal mensen dat meedoet aan de activiteit.

Vragen en meer informatie

Voor meer informatie kunnen inwoners terecht op www.tiel.nl/subsidies. Hier staat ook het digitale aanvraagformulier. Vragen kunnen zij stellen bij de Sociale Poort via 0344-637 220 of subsidies@tiel.nl.