TIEL - Vanmorgen heeft de politie in het bijzijn van Rijkswaterstaat, Meldpunt Bijzondere Zorg, gemeente en Avri Toezicht en Handhaving een tentenkamp in de bosschages van Tiel Oost ontruimd. Hier verbleven al enige tijd dakloze arbeidsmigranten.


De twee vaste bewoners accepteren hulp. De groep was groter, de anderen zijn inmiddels vertrokken. Meldpunt Bijzondere Zorg en een Poolse maatschappelijke hulpverlener kunnen hen ondersteunen bij terugkeer naar het thuisland of bij het vinden van ander werk.

Burgemeester Beenakker: “Het is onwenselijk dat mensen onder deze omstandigheden leven. Dat is gevaarlijk en onmenselijk. Ik hoop dat zij de aangeboden hulp met beide handen aangrijpen om in Nederland of in hun thuisland een bestaan op te bouwen. We zien dat de problematiek rondom dakloze arbeidsmigranten ook regionaal en landelijk steeds groter wordt. We proberen dit voor de korte termijn lokaal op te lossen. Maar er is een landelijke structurele aanpak nodig. Ook roep ik werkgevers van arbeidsmigranten en verhuurders op om mensen niet op straat te zetten.”

Eigen verantwoordelijkheid

Arbeidsmigranten hebben vrijwillig gekozen voor werken en wonen in Nederland. Bij verlies van baan en/of huis zouden zij terug moeten keren naar het land van herkomst of een nieuwe baan moeten vinden. Dit valt onder hun eigen verantwoordelijkheid.