TIEL - Iedere drie jaar evalueert de gemeente het evenementenbeleid. Dit doen we samen met organisatoren, omwonenden, ondernemers en hulpdiensten. In september 2020 zijn er drie evaluatiebijeenkomsten.


Op maandag 7 september is de evaluatiebijeenkomst met organisatoren van evenementen. Op dinsdag 8 september kunnen omwonenden en ondernemers hun mening geven over het evenementenbeleid. Beide bijeenkomsten zijn van 9.00 tot 21.00 uur. Met de hulpdiensten plannen we een apart overleg.

Onderwerpen evaluatie

De evaluatie is gericht op klantvriendelijkheid en veiligheid en naleving. En ook op economische en promotionele effecten en sociaal-maatschappelijke effecten. Dit zijn de belangrijkste pijlers van het huidige evenementenbeleid. Naast deze punten kijken we in de evaluatie ook naar duurzaamheid en leefbaarheid.

De gemeente bundelt de uitkomsten in één evaluatieverslag en neemt dit mee bij het aanpassen van het evenementenbeleid.

Aanmelden verplicht

In verband met de coronamaatregelen is aanmelden voor de bijeenkomsten verplicht. Bewoners en ondernemers die aanwezig willen zijn bij de bijeenkomst op 8 september, kunnen zich aanmelden door een mail te sturen aan escholtus@tiel.nl. Na aanmelding ontvangen zij nadere informatie. Evenementenorganisatoren hebben een uitnodiging ontvangen voor de bijeenkomst op 7 september.

Niet naar de bijeenkomsten, wel mening geven?

Organisatoren, bewoners en ondernemers die niet naar de bijeenkomsten kunnen, kunnen hun mening over het evenementenbeleid ook schriftelijk doorgeven. Dit kan via escholtus@tiel.nl. Het is ook mogelijk een afspraak te maken voor een gesprek via (0344) 637 111.