TIEL - Het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten zet zich in om er voor te zorgen dat arbeidsmigranten in Nederland eerlijk, gezond en veilig kunnen werken en wonen. Het Tielse beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten sluit aan bij de aanbevelingen van het aanjaagteam aan het kabinet.


Donderdag 18 juni bracht het landelijke aanjaagteam, onder leiding van de heer Emile Roemer, burgemeester van Heerlen, een bezoek aan Tiel en de regio om te kijken wat er speelt rondom arbeidsmigratie.

Burgemeester Beenakker: “In 2018 heeft de gemeente beleid vastgesteld voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Iedereen wil prettig, gezond en veilig wonen. De regels en het stelsel van vergunningen zorgen voor meer balans in de woonwijken. En het zorgt voor betere woonomstandigheden voor de arbeidsmigranten.”

Vergunning nodig voor verkamering
Woningeigenaren moeten een vergunning aanvragen als zij de woning willen veranderen in onzelfstandige wooneenheden (‘verkameren’). Of als zij de woning willen gebruiken voor bewoning door mensen die geen gemeenschappelijke huishouding hebben. In een straat mogen maximaal 10% van de woningen op deze manier bewoond worden. Twee verkamerde woningen naast elkaar mogen niet. Ook staan we niet toe dat een woning wordt ingesloten door verkamerde woningen. En er mogen maximaal vier personen in een verkamerde woning wonen. Bij grotere woningen is uitzondering mogelijk. Voordat de gemeente een besluit neemt, wordt ook een leefbaarheidstoets gedaan. Dat betekent dat de gemeente onder andere kijkt naar de gevolgen voor de woonomgeving.

Centrale huisvesting
Ook streeft de gemeente naar permanente locaties voor centrale huisvesting.

Burgemeester Beenakker: “De raad heeft hiervoor een ontwikkelkader vastgesteld. In centrale huisvesting zijn goede woonomstandigheden voor de arbeidsmigranten beter te organiseren. Het biedt alle benodigde faciliteiten in één gebouw. Onze aanpak is hiermee in lijn met de aanbevelingen van het aanjaagteam. Ook voor de leefbaarheid in de wijken biedt centrale huisvesting voordelen. De parkeer- en verkeersdruk vermindert en woningen die eerst verhuurd waren aan arbeidsmigranten komen weer beschikbaar voor kopers op de krappe woningmarkt. Dat is een belangrijke voorwaarde bij de realisatie van de centrale huisvesting.”