TIEL - In de asielzoekerscentra in Nederland zijn te weinig plekken voor mensen die hulp nodig hebben. Zo ook in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Er zijn dringend extra opvanglocaties nodig. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) maakt in opdracht van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid ook gebruik van hotels. In Tiel is dat in Hotel Van der Valk. Sinds half juni van dit jaar verblijven hier mensen korte tijd. De opvang in het hotel wordt verlengd tot eind februari 2023.


Burgemeester Beenakker: “Het COA heeft de gemeente gevraagd of zij de tijdelijke opvang in hotel Van der Valk mogen verlengen, omdat er nog extra opvangplekken nodig zijn. De ervaringen van de afgelopen periode zijn positief. We hebben goed en direct contact met het hotel en het COA. Ik heb dan ook besloten met het verzoek in te stemmen om zo de druk op de asielzoekerscentra te verlichten.”

In hotel Van der Valk blijven tot eind februari 2023 in één van de vleugels van het hotel 25 kamers beschikbaar voor maximaal 50 mensen. Het COA zorgt voor de begeleiding en ondersteuning van deze mensen en de organisatie en beveiliging bij het hotel.

De burgemeester informeert de bedrijven in de directe omgeving van het hotel met een brief.