TIEL - Bent u geïnteresseerd in de plannen om op het Veilingterrein en aan de Teisterbantlaan een nieuwe woonwijk te ontwikkelen? En wilt u laten weten wat u van de plannen vindt? Dan nodigt de gemeente u graag uit voor de online bijeenkomst op 22 februari om 19.30 uur.


Aanmelden verplicht
Als u aanwezig wilt zijn, is aanmelden verplicht. Dat kan op de website www.tiel.nl/veilingterrein. Meld u aan via de aanmeldknop ‘Ik meld mij aan voor de algemene bijeenkomst op 22 februari’. Als u zich heeft aangemeld ontvangt u op de dag van de bijeenkomst (22 februari) via uw mailadres een link voor de bijeenkomst.

Schetsontwerp op de website
De plannen voor beide locaties staan in het Schetsontwerp Stedenbouwkundig Plan. Dit plan is nu vastgesteld. De gemeente verwerkt de reacties en ideeën die ze in februari van inwoners ontvangt in het Definitieve Stedenbouwkundig plan.

Het schetsontwerp met de plannen kunt u bekijken op www.tiel.nl/veilingterrein. Daar staat ook een samenvatting van het schetsontwerp; de praatplaat schetsontwerp.

Reageren op de plannen
Wilt u nu al een reactie geven? Dat kan tot 1 maart o.a. op de volgende manieren:

Via het reactieformulier Veilingterrein op www.tiel.nl/veilingterrein
Via het reactieformulier Teisterbantlaan op www.tiel.nl/teisterbantlaan
Via de mail: veilingterrein@tiel.nl