TIEL - Dinsdag 23 mei 2023 heeft het bedrijf Kafra de omgeving geïnformeerd dat het vier kleinschalige woontorens met 350 bedden wil realiseren op bedrijventerrein Latenstein. Ook het college is op datzelfde moment op de hoogte gesteld.


Stand van zaken vanuit de gemeente Tiel

Met de presentatie door Kafra Housing van een plan voor de huisvesting van Internationale werknemers op bedrijventerrein Latenstein in Tiel leven bij inwoners zorgen en vragen over de situatie. Wat is precies de bedoeling van dit plan en hoe staat de gemeente hier tegenover? Met een ‘vraag en antwoorden’ rubriek probeert men vanuit de gemeenten zoveel mogelijk uitleg hierover te geven.

"We willen daarnaast opmerken dat er momenteel geen plan voor huisvesting van internationale werknemers in behandeling is bij de gemeente. Wel wordt er opnieuw nagedacht over de eisen waaraan zo’n woongebouw voor internationale werknemers in het algemeen moet voldoen. De verwachting is dat daar in september 2023 een besluit over wordt genomen", zo laat de gemeente Tiel weten.