TIEL - In opdracht van drinkwaterbedrijf Vitens start BAM Energie & Water op 13 september met werkzaamheden om de drinkwatervoorziening in de regio Tiel te verbeteren.


Er komen onder meer nieuwe leidingen onder het Amsterdam-Rijnkanaal en rivier de Linge. Bedrijventerrein Medel en de gemeenten Buren en Tiel krijgen aanvoerleidingen met meer capaciteit om de groeiende vraag naar drinkwater aan te kunnen.

Rekening houden met hinder

De nieuwe leidingen worden naast openbare wegen, in bermen, stoepen en weilanden aangelegd. De werkzaamheden bestaan uit graven, het leggen van leidingdelen en terugbrengen van de bestaande infrastructuur. Ook wordt een grote gestuurde boring uitgevoerd om een nieuwe transportleiding onder het Amsterdam-Rijnkanaal en de Linge aan te leggen, ter hoogte van de N835. Deze leiding vervangt de kwetsbare leiding, die nu aan de bestaande brug is bevestigd.

De uitvoerende partijen zetten zich in om hinder voor omwonenden en weggebruikers zoveel mogelijk te beperken. Alle aanwonenden en aanliggende bedrijven krijgen vooraf meer informatie over de werkzaamheden bij hen in de buurt.