TIEL - Aan de Kwelkade bij het Hertenkamp zijn dode eenden gevonden. Het vermoeden is dat het hier om botulisme gaat.

Op plaatsen waar botulisme is vastgesteld raden wij u af om uw hond te laten zwemmen. Ook kunt u hier niet vissen. Het is beter als u de dode dieren niet aanraakt. Het Waterschap zorgt dat deze opgeruimd worden.

Deze week plaatsen wij waarschuwingsborden aan de waterkant.

Dode vissen of eenden melden?

Voor meldingen van (dreigende) sterfte onder vissen en eenden kunnen inwoners van het rivierengebied 24 uur per dag terecht bij het waterschap, via telefoonnummer: 0344-64 90 90.

Wat doet het waterschap tegen botulisme?

Waterschap Rivierenland zorgt ervoor dat de kadavers van dieren worden opgeruimd. Verder zijn er geen maatregelen die het waterschap tegen botulisme kan ondernemen. De bacterie verdwijnt vanzelf als het minder warm wordt.