TIEL - Op 21 december heeft de gemeenteraad van Tiel de bestemmingsplannen voor de projecten Veilingterrein en de nieuwe woonbuurt aan de Teisterbantlaan gewijzigd vastgesteld. De raad heeft ook het bijbehorende Beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Hiermee wordt de realisatie van 415 woningen in Tiel mogelijk gemaakt en wordt voorzien in een enorme behoefte aan woningen voor diverse doelgroepen.


Om tijdig te kunnen starten met de bouw van koop- en huurwoningen op het Veilingterrein en woningen aan de Teisterbantlaan moesten de bestemmingsplannen worden aangepast. In het bijbehorende Beeldkwaliteitsplan is vastgelegd welke kwaliteit de nieuwbouw krijgt.

Waardering voor plannen

Alle raadsfracties hebben veel waardering voor de wijze waarop de plannen tot stand zijn gekomen en de inhoud van de plannen. Het Veilingterrein tegenover het station in Tiel wordt een plek om te wonen, werken, leren en ontmoeten. Er komen 325 huur- en koopwoningen op het Veilingterrein. Op de plek waar nu nog het Beroepscollege aan de Teisterbantlaan staat, komt een aantrekkelijke groene woonbuurt met 89 koopwoningen. Het Beroepscollege wordt nieuw gebouwd aan de Papesteeg.

Wethouder Bouwen en Wonen Remco Dijkstra is enthousiast over de plannen: “Tiel ondergaat de komende jaren een grote verandering met de komst van mooie nieuwe woningen voor iedere doelgroep. Zo wordt onze stad weer een stuk aantrekkelijker en voorzien we in de behoefte aan kwalitatieve woningen.” Omwonenden, overige Tielenaren en andere geïnteresseerden hebben verschillende keren in het voortraject meegedacht over de visie en plannen voor het Veilingterrein en de nieuwe woonbuurt aan de Teisterbantlaan.

Uitvoering van start door GEM Veilingterrein

Voor de uitvoering van het project hebben de gemeente Tiel en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling een Gemeenschappelijk Exploitatie Maatschappij opgericht: de GEM Veilingterrein BV. Deze organisatie is verantwoordelijk voor de uitwerking van de plannen zoals het Inrichtingsplan openbare ruimte, het bouwrijp maken van de grond en de levering van bouwrijpe grond aan woningcorporatie Thius en BPD die respectievelijk de huur- en koopwoningen realiseren. De GEM krijgt binnenkort een kantoor in de oude Metawafabriek op het Veilingterrein. Daar komt ook een informatiepunt voor omwonenden en geïnteresseerden. De GEM heeft ook een website: nieuwbouwintiel.nl.

Planning

Op dit moment vinden op de terreinen allerlei aanvullende (bodem)onderzoeken plaats. In het eerste half jaar van 2023 wordt met architecten gewerkt aan het ontwerp van de woningen voor de eerste fase van het Veilingterrein. Op basis van deze schetsen komt er een voorlopig ontwerp van het Inrichtingsplan van de openbare ruimte. Daarnaast is de verwachting dat de aannemer in het najaar van 2023 start met het bouwrijp maken van het terrein. Als alles rondom de verkoop volgens plan verloopt, start de aannemer eind 2024 met het bouwen van de woningen van de eerste fase op het Veilingterrein. Deze woningen gaan medio 2024 in verkoop. De woningen aan de Teisterbantlaan kunnen pas gebouwd worden als het Beroepscollege is verhuisd naar het nieuwe gebouw aan de Papesteeg. De bedrijven die nu op het Veilingterrein actief zijn, zoals de Vrije Markt en de Ali Baba Bazaar verlaten begin 2023 de gebouwen.

Partners

De gemeente werkt in het project Veilingterrein samen met BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en woningcorporatie Thius. Met BPD werkt de gemeente ook samen in de ontwikkeling van de woonbuurt aan de Teisterbantlaan. Gezamenlijk is met steun van de provincie Gelderland de herontwikkeling van het Veilingterrein en de Teisterbantlaan onderzocht en vormgegeven. Met financiële steun van provincie en Rijk is de realisatie mogelijk gemaakt.