TIEL - De burgemeester heeft besloten twee woningen vanaf maandag 6 februari voor 1,5 maand te sluiten. Beide woningen werden gebruikt als hennepkwekerij. Ook een coffeeshop moet anderhalve maand dicht. In alle gevallen is de Opiumwet overtreden.

Burgemeester Beenakker: “Een hennepkwekerij zorgt voor onveilige situaties voor woningen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan brandgevaar, leefbaarheid in de straat en de openbare orde. We treden streng op als we een hennepkwekerij ontdekken. Als burgemeester kan ik een woning of een bedrijf sluiten. Dat heb ik in deze gevallen dan ook gedaan. Ik doe dat op basis van een rapportage van de politie.”

Samenwerking met politie en justitie

De gemeente werkt samen met politie en justitie in de strijd tegen ondermijning, criminaliteit en drugshandel. Onderzoek van de politie leidde naar de woningen die gebruikt werden voor de hennepteelt. Naast de sluiting die de burgemeester oplegt wordt ook het strafrecht ingezet. De politie onderzoekt ook de signalen die binnen komen via Meld Misdaad Anoniem. Zo werd eerder een hennepkwekerij gevonden in een bedrijfsverzamelgebouw. Het voornemen is om dit pand te sluiten.

Tijdelijke sluiting coffeeshop

Een coffeeshop exploitant in de gemeente Tiel heeft donderdag 2 februari 2023 een sluitingsbevel gekregen van de burgemeester. Uit een rapport van de politie blijkt dat de handelsvoorraad softdrugs drie keer zo groot is als de toegestane hoeveelheid. Daarom wordt de coffeeshop gesloten voor 1,5 maand vanaf donderdag 16 februari. Deze bevoegdheid wordt toegepast op basis van wettelijke voorschriften en landelijke afspraken. Bij de 1ste overtreding is een waarschuwing gegeven. De 2de keer leidt nu tot tijdelijke sluiting van de coffeeshop.

Signalen melden

De onderzoeken zijn voor een deel gedaan op basis van signalen. Burgemeester Beenakker roept inwoners en ondernemers op om signalen vooral te melden. “We kunnen allemaal helpen in de strijd tegen ondermijning. Meld bij de politie als u verdachte activiteiten ziet. Melden kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl/melden.”