TIEL - Met het aanbieden van de profielschets aan commissaris van de Koning John Berends is de zoektocht naar een nieuwe burgemeester voor Tiel officieel begonnen. De commissaris kreeg het document tijdens de raadsvergadering van 13 juli uit handen van Tom van Oostrom namens de gemeenteraad.


Omdat burgemeester Hans Beenakker heeft aangegeven dat hij niet beschikbaar is voor een derde ambtstermijn in Tiel, wordt hiermee de officiële procedure opgestart om een nieuwe burgemeester te zoeken en benoemen. De gemeenteraad heeft een profielschets gemaakt met een omschrijving waar de nieuwe burgervader of -moeder aan moet voldoen.

‘Met hart voor Tiel en de voeten in de klei’

Een burgemeester die inwoners trots op Tiel laat zijn en samen wil bouwen aan de toekomst van de stad. Een empathische en benaderbare bestuurder met een rechte rug tegen criminaliteit. Iemand die zowel Tiel als de regio Rivierenland krachtig op de kaart zet. Met hart voor Tiel en de voeten in de klei. Dat is kortgezegd wat de gemeenteraad van Tiel zoekt in de nieuwe burgemeester. Uit hun midden is een vertrouwenscommissie samengesteld van elf raadsleden die de aanbeveling voor de nieuwe burgemeester voorbereidt.

Op 17 juli 2023 wordt de burgemeestersvacature gepubliceerd in de Staatscourant. Kandidaten kunnen zes weken reageren. De provincie nodigt een aantal kandidaten uit voor een gesprek met de commissaris van de Koning en de kabinetschef, waarna de vertrouwenscommissie gesprekken voert met de kandidaten. De gemeenteraad beveelt vervolgens de meest geschikte kandidaat aan die officieel benoemd moet worden door de Koning en de minister van Binnenlandse Zaken. Als alles naar verwachting verloopt wordt dan in februari de nieuwe burgemeester van Tiel geïnstalleerd.

Na de installatie gaat de burgemeester de gemeente Tiel verkennen. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen tijdens ontmoetingen met de nieuwe burgemeester hun ideeën, vragen en wensen meegeven.