TIEL - Avri is al jaren een van de grotere partners van Appelpop. Avri zorgt ervoor dat het Appelpopterrein tijdens en na afloop van dit grootste gratis popfestival van Nederland, schoon wordt opgeleverd. Stichting Muziekstad Tiel (SMT) en Avri verlengden onlangs hun samenwerking voor de komende 4 jaar. In de overeenkomst wordt specifiek ingezet op een duurzamer en inclusief Appelpop.

Duurzaamheid en inclusiviteit

Het zoveel mogelijk gescheiden inzamelen van de verschillende afvalsoorten werd al gedaan, maar is nu ook opgenomen in de overeenkomst. Bij de laatste editie van Appelpop heeft Avri zo’n 17.000 kilo aan plastic bekertjes, glas, papier en ander afval van het terrein verwijderd. Door het afval zoveel mogelijk te scheiden, kunnen de grondstoffen worden hergebruikt voor nieuwe producten.

Daarnaast gaat SMT met een duurzaamheidssyteem voor drinkbekers werken en kiest de stichting voor hybride systemen als aanvulling en/of alternatief voor de dieselgeneratoren op het terrein. Door extra oog te hebben voor toegankelijkheid van het evenement voor mensen met een beperking, zetten de partijen zich in voor een inclusief Appelpop. Avri en Appelpop willen immers van en voor iedereen in de regio zijn.

Ook steun voor andere initiatieven in onze regio

Vanuit het motto 'Samen werken aan een schoon Rivierenland', steunt Avri graag lokale maatschappelijke initiatieven en goede doelen. Het afval dat vrijkomt bij markten en braderieën met een non-profit doelstelling, kan gratis naar het Grondstoffenpark in Geldermalsen. Vanuit de commerciële diensten sponsort Avri een aantal maatschappelijke evenementen door het leveren van afvalcontainers, het gratis ophalen van afval en het beschikbaar stellen van personeel en voertuigen. Zo ondersteunt Avri naast Appelpop ook de Rode Kruis Bloesemtocht en het Fruitcorso.