TIEL - Digitale toepassingen in de zorg komen steeds meer voor. Beeldbellen met de arts, je dossier bekijken in een patiëntenportaal, online medicijnen aanvragen: het is steeds gewoner. Om patiënten te helpen bij deze mogelijkheden, is er nu de cursus Digivitaler. Hiervoor hebben Ziekenhuis Rivierenland en Bibliotheek Rivierenland de handen ineen geslagen.

Mensen krijgen steeds meer mogelijkheden om zaken digitaal te regelen, ook als het gaat om het monitoren van gezondheid en het regelen van zorg. Deze ontwikkelingen hebben grote invloed op het leven van iedereen. Maar voor veel mensen gaan deze ontwikkelingen ook erg snel. Zeker voor wie niet gewend is om met computers en mobiele telefoons om te gaan. Voor deze ‘digistarters’ is de cursus DigiVitaler bedoeld.

Toegang tot zorg

Wendy Bosboom, lid Raad van Bestuur: “

Digitale zorg is belangrijk om de toegang tot zorg en de kwaliteit van zorg in Nederland op peil te kunnen houden. Digitale toepassingen zoals beeldbellen, patiëntenportalen en monitoring op afstand helpen hierbij. Het is niet altijd makkelijk voor een patiënt om hiermee om te gaan. Het kan vragen oproepen. Die kunnen ze natuurlijk stellen aan onze medewerkers of aan een naaste, maar ook aan onze telefonische Helpdesk Digitale Zorg die elke werkdag bereikbaar is. Het is heel fijn dat daar nu een cursus bij komt, opgezet in samenwerking tussen bibliotheek en ziekenhuis. In de cursus ‘DigiVitaler’ wordt aan patiënten uitgelegd hoe ze gebruik kunnen maken van de digitale hulpmiddelen van Ziekenhuis Rivierenland.”

Herkenbare opzet

Vanaf 1 juni 2022 is de cursus te volgen in de verschillende bibliotheken in Rivierenland. Cursisten leren in vier bijeenkomsten om in te loggen in het patiëntenportaal MijnZR. Ze maken kennis met beeldbellen via de app BeterDichtbij. De oefenschermen zijn ‘net echt’, waardoor het makkelijker wordt om het thuis zelf te doen. De Bibliotheek heeft veel ervaring met het bieden van hulp in de digitale wereld. Het Informatiepunt Digitale Overheid is te vinden in veel bibliotheken en met cursussen als ‘Klik & Tik’ en ‘DigiSterker’ helpt de Bibliotheek inwoners op weg met de computer, het internet en de weg op de sites van de overheid.

Kleine groepen

De cursus start zodra er vier mensen in een gemeente zijn die de cursus willen volgen. De data worden dan samen afgesproken. De docent gebruikt herkenbare voorbeelden en legt alles stap voor stap uit. Door zelf te oefenen ontdekken cursisten dat ‘digitaal’ veel voordelen heeft. Deelname is gratis en deelnemers hoeven geen lid te zijn van de bibliotheek.