TIEL - Op donderdag 6 april heeft De Van Heumen – de Sitter Stichting 10.000 euro gedoneerd aan zowel Voedselbank Rivierenland als aan kleding- en speelgoedbank Klesteo. Daarnaast worden ook donaties gedaan aan een aantal andere goede doelen. Deze donaties sluiten naadloos aan bij waar de stichting voor bestaat: het bieden van financiële hulp aan mensen met problemen door sociale of medische beperkingen. Nou, bijna naadloos: “Normaal gesproken steunt de stichting individuen. Maar omdat we afgelopen jaar minder individuele aanvragen hebben ontvangen, hebben we besloten te doneren aan lokale hulporganisaties die dicht bij onze doelgroep staan", legt Rainier de Sitter, voorzitter van De Van Heumen – de Sitter Stichting, uit.


Het vermogen van De Van Heumen – de Sitter Stichting bestaat uit gronden die worden verpacht aan agrariërs, voornamelijk melkveehouders, akkerbouwers en boomkwekers. De opbrengsten uit deze pacht, met aftrek van de kosten, is bedoeld om mensen financieel te steunen. Rainier vertelt wie in aanmerking komt voor hulp: “We helpen mensen die in de problemen zitten door bijvoorbeeld een langdurige ziekte of een ongeluk en wanneer er geen potje beschikbaar is vanuit de overheid.”

De voorzitter van de stichting geeft enkele voorbeelden ter illustratie: "De stichting heeft ervoor gezorgd dat een tienermoeder een wasmachine en een koelkast kon kopen, omdat zij met haar kindje zelfstandig mocht gaan wonen. De meeste spulletjes voor in huis had ze zelf al verzameld, maar ze had geen geld voor een wasmachine en een koelkast.” En: “In een ander geval was een jongen van 10 jaar gehandicapt geraakt door een ernstig ongeluk. Wij hebben – net als enkele andere fondsen – de ouders financieel gesteund zodat zij een aangepaste bus konden kopen voor het vervoer van hun zoon.”

Bedankkaartjes

Het bestuur van De Van Heumen – de Sitter Stichting besteedt in de dagelijks praktijk relatief veel tijd aan het beheren van de financiën en de landerijen. De bedankkaartjes die ze regelmatig van mensen krijgen, herinneren hen weer aan het doel van de stichting. "De stichting is er om mensen in nood te helpen. Deze kaartjes herinneren ons daaraan. Ze laten zien hoeveel financiële steun voor mensen kan betekenen en dat geeft ons een hoop energie!"

Financieel en sociaal vangnet

De Van Heumen – de Sitter Stichting dient dus eigenlijk als vangnet wanneer er geen geld vanuit de overheid beschikbaar is. “We onderhouden een nauwe band met de gemeente, zodat we weten waar zij wel en geen geld voor beschikbaar heeft – dit kan wisselen, afhankelijk van het dan geldende beleid”, zegt Rainier. “Daarnaast willen we ook de banden aanhalen met andere hulporganisaties om te onderzoeken hoe we elkaar kunnen aanvullen.” Immers geldt: hoe lager de drempel is om hulp te vragen en hoe breder het aanbod van hulp aan de doelgroep, des te beter.

De hulporganisaties Voedselbank Rivierenland en kleding- en speelgoedbank Klesteo zijn dankbaar voor de financiële steun – en het vertrouwen – die ze hebben ontvangen van De Van Heumen - De Sitter Stichting. Ze bestaan tenslotte dankzij financiële en materiele giften van particulieren, bedrijven en andere organisaties: met deze giften kunnen de hulporganisaties hun dienstverlening blijven aanbieden, juist nu armoede steeds meer mensen raakt.

Schroom

Kortom, bij de Voedselbank en Klesteo komen de donaties van De Van Heumen – de Sitter Stichting meer dan goed terecht. Toch hoopt Rainier de Sitter dat de stichting dit jaar ook weer veel individuele aanvragen binnenkrijgt. “Er is op het gebied van financiële steun veel mogelijk buiten de standaard overheidsvoorzieningen, want er zit veel kapitaal in stichtingen als de onze.” Wel kan Rainier zich voorstellen dat men schroom kan voelen om op een instelling af te stappen omdat ze geld nodig hebben. Hij benadrukt: “Weet dat stichtingen als de onze hiervoor zijn. Er moet wel een zorgvuldige en uitgebreide onderbouwing zijn, maar het kan echt lonen om de stap te zetten.”

Aanvragen lopen om die reden ook altijd via een professionele hulpverlener, zoals een maatschappelijk werker van STMR, MEE, een wijkteam of een andere organisatie voor welzijn en zorg.

Omdat financiële nood niet iets is waarmee je te koop loopt, is het belangrijk om een veilige en vertrouwde omgeving te bieden aan mensen die hulp nodig hebben - waarbij uiteraard ook zeer zorgvuldig met de gegevens wordt omgegaan.

Over De Van Heumen – de Sitter Stichting

De Van Heumen – de Sitter Stichting biedt financiële hulp aan mensen met problemen door sociale of medische beperkingen. Zij kunnen, via een professionele hulpverlener een aanvraag doen op de website. Daar staan ook de voorwaarden om een donatie te ontvangen.

Meer informatie: www.vanheumendesitter.nl.