TIEL - We zijn allemaal uniek, maar dat is niet zo bijzonder. Iedereen heeft een verschillend brein, dat geldt zelfs voor een eeneiige tweeling. De mens heeft, meer dan enig ander schepsel ‘extra’ hersenweefsel gekregen, dat wil zeggen, bovenop datgene dat nodig is om onze lichaamsfuncties te besturen. Dit stelt ons in staat om te creëren, creatief te zijn en te communiceren. Maar ons brein is ook heel gevoelig. Prof. Dr. Dick Swaab in een BiebTalk over het brein. De opbrengst van deze lezing gaat in zijn geheel naar het Nederlands Herseninstituut en komt ten goede aan hersenonderzoek.

Taal, muziek, beweging, kunst en cultuur

Met dat grote brein met al die extra cellen en verbindingen, kan de mens zich aanpassen aan een veranderende omgeving en invloed op deze omgeving uitoefenen, wat op zijn beurt ook weer een positieve invloed heeft op de hersenontwikkeling.

In zijn lezing zal Dick Swaab ingaan op het belang van taal, kunst en cultuur voor onze hersenen en legt hij uit hoe dit werkt. Kunst en muziek kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden bij de behandeling van hersenziekten, terwijl omgekeerd een hersenaandoening het werk van de kunstenaar ingrijpend kan beïnvloeden. En tweetaligheid bij kinderen is een stimulans die tot extra hersenreserves leidt en krijgen tweetalige kinderen daardoor bijvoorbeeld later Alzheimer dan de gemiddelde mens.

Over de spreker
Prof. Dr. Dick Swaab is emeritus-hoogleraar neurobiologie aan de Universiteit van Amsterdam en een bekende hersenonderzoeker. Boeken van hem zijn Wij zijn ons brein en Ons creatieve brein

Deze lezing is via MS Teams bij te wonen en wordt georganiseerd door Bibliotheek Rivierenland. De BiebTalk is op dinsdag 20 september. Aanvang: 20:00 uur. Kosten: €7,50 (€5,- voor leden).

Over BiebTalks
Bibliotheek Rivierenland presenteert in 2022 maandelijks een ‘BiebTalk’. Online evenementen die je gewoon vanuit huis kunt bijwonen. Laat je inspireren door 10 inspirerende sprekers over evenzoveel thema’s.
Meer info: www.bibliotheekrivierenland.nl/biebtalks