TIEL - Het Ontmoetingscentrum in Tiel werd 5 jaar geleden opgericht om de sociale contacten van onze cliënten te bevorderen en hen een breed scala aan activiteiten te bieden. De deuren van het centrum stonden ook altijd open voor cliënten van andere zorginstellingen en inwoners van Tiel. Jaarlijks trok het centrum meer dan 1300 bezoekers, waarvan bijna 33% zorg ontvangt van 's Heeren Loo.

Kritisch omgaan met zorggelden

's Heeren Loo nam zowel de organisatie als de volledige financiering van het Ontmoetingscentrum op zich. "Na een grondige evaluatie is gebleken dat het niet langer haalbaar is om dit initiatief te bekostigen met onze zorggelden. Ons doel blijft het leveren van betaalbare, hoogwaardige zorg. Dat is belangrijk want wij werken altijd vanuit de belofte voor een goed leven voor de cliënten. Om dit te waarborgen, moeten we soms moeilijke keuzes maken en kritisch blijven op onze uitgaven." zegt Mariët de Zwaan – regiodirecteur 's Heeren Loo Zuid-Nederland

Gemeente Tiel onderzoekt mogelijkheden voor voortzetting

Het Ontmoetingscentrum valt onder de welzijnsactiviteiten en past daarom beter bij de gemeente. 's Heeren Loo is in gesprek gegaan met de gemeente Tiel om te onderzoeken of het centrum door de gemeente kan worden voortgezet. De gemeente staat positief tegenover dit initiatief, maar een eventuele voortzetting of herstart vereist nader onderzoek naar financiering en organisatie.

Over 's Heeren Loo


's Heeren Loo ondersteunt in bijna heel Nederland mensen met een verstandelijke beperking. Met meer dan 125 jaar aan kennis en ervaring uit de praktijk en de nieuwste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en innovaties. Zo helpen we mensen verder.

www.sheerenloo.nl