TIEL - Zaterdag 7 januari zijn tijdens de nieuwjaarsreceptie in de kantine van TEC de jubilarissen van 2022 gehuldigd. Maar liefst 22 jubilarissen waren uitgenodigd om de erespeld van TEC in ontvangst te nemen. Jubilarissen die samen 20, 25, 50, 60, 70, 75 of 85 jaar verbonden zijn aan onze club. Hoe bijzonder en mooi is dat?!

Jammer genoeg kon niet iedereen aanwezig zijn. De jubilarissen werden zaterdag in de bestuurskamer ontvangen met koffie en gebak, waarna zij over de rode loper naar de kantine togen voor de huldiging.

Na een welkomstwoord van voorzitter Johan Verweij werd overgegaan tot de huldiging van de jubilarissen. Bestuursleden Bas ten Berge, Wim van Eldik en Hans Lenior overhandigden de eerst de jubilarisspelden en bloemen aan Lukas, Grizell, Sam van Empel en Herman van Eldik. Danny van Beem, ook 15 jaar lid van TEC, kon er niet bij zijn. Hij krijgt zijn speldje op een later tijdstip.

20- en 25-jarig jubileum
Daarna was het de beurt aan Gilbert Reuser, die al 20 jaar TEC door dik en dun steunt. Ad Kegelaar, die ook voor zijn 20-jarig jubileum gehuldigd zou worden, kon er helaas ook niet bij zijn. Griep hield hem thuis. Henk van Meeteren en Gert van Kuilenburg doen dat op hun beurt al 25 jaar. Zij kregen beiden dan ook de 25-jarige erespeld uitgereikt.

50- en 60-jarig jubileum
Voor zes leden stond de teller al op vijftig jaren: Jan van Setten, John van Ingen, Charles Kuurstra, Marie Schiltmans en Kees Rustenhoven zijn al 50 jaar aan TEC verbonden. Henk Koenheim doet daar nog een schepje bovenop. Hij steunt TEC al 60 jaar.

70- en 75-jarig jubileum
Met een sprongetje van 10 en 15 jaar komen we uit bij de jubilarissen die werden gehuldigd voor hun 70- en 75-jarig jubileum. Gos van Dijk kreeg de erespeld voor zijn 70-jarig jubileum overhandigd, terwijl Peter van Hensbergen en Henk van Tricht de erespeld voor hun 75-jarig jubileum opgespeld kregen.

85-jarig jubileum
Manus van Doesburg is met het 85-jarig lidmaatschap het langst aan TEC verbonden. Afgelopen zomer werd Manus al gehuldigd voor zijn lange band met TEC met een speciaal jubileumbord en het erelidmaatschap van de club tijdens een wedstrijd van TEC 1. Dat Manus nog altijd de verrichtingen volgt van TEC door regelmatig langs de lijn te staan bij de wedstrijden van TEC en de club een warm hart toedraagt getuige het bijzondere jubileum.

Voorzitter Johan Verweij van TEC kijkt tevreden terug op de huldiging van de jubilarissen. “De lijst van jubilarissen is indrukwekkend. Daar zijn we hier bij TEC dan ook ontzettend trots op. Want het is wel heel bijzonder dat mensen zo lang een club steunen. Dat is nu niet meer vanzelfsprekend. En dat je deze jubilarissen dan mag huldigen tijdens een nieuwjaarsreceptie in een drukbezochte kantine in het jaar dat de club 99 jaar bestaat, dat maakt het allemaal extra feestelijk.”