TIEL - De leerlingen van de Stefanusschool, de Prins Clausschool en de Moespot zetten zich gezamenlijk in voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dit doen ze door oud ijzer en lege flessen in te zamelen.

Van 10 t/m 21 oktober staan er grote blauwe inzamelbakken op de schoolpleinen van de basisscholen in Drumpt. Ouders, buurtgenoten en wie ook maar wil kan daar oud ijzer en lege flessen kwijt. En wel met een heel mooi doel.

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Het geld dat met deze actie ingezameld wordt, gaat naar het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dit fonds zorgt ervoor dat kinderen uit gezinnen die het financieel lastig hebben toch een sport- of cultuurles kunnen volgen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur werkt samen met de gemeente Tiel die hiervoor subsidie verstrekt. In Tiel worden al jaren veel aanvragen gedaan. Er maken dus al heel veel kinderen gebruik van het fonds. In deze periode van hoge inflatie en financiële onzekerheid voor veel gezinnen zal het aantal aanvragen waarschijnlijk groeien.

Stichting Ronde Tafel Tiel
De Ronde Tafel Tiel staat voor vriendschap en zelfontplooiing, maar heeft ook als doel om hun steentje bij te dragen aan nationale en internationale goede doelen. Vanuit hun affiniteit met het recyclen van oud ijzer en de wens om kwetsbare kinderen te helpen, is de samenwerking met het Jeugdfonds Sport & Cultuur ontstaan. Natuurlijk niet geheel toevallig in de week van de recycling.

Wat kunt u nog meer doen?

Heeft u geen oud ijzer of lege flessen en wilt u toch een bijdrage leveren? Dan kunt u ook een bedrag overmaken naar het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Nog belangrijker: kent u een gezin, waarvan de kinderen graag sport- of cultuurlessen zouden volgen, maar waar de ouders niet de financiële middelen voor hebben? Wijs hen op dit fonds en laat ze navraag doen bij de hobbyclub of op school. Vanuit deze instanties kan de aanvraag worden gedaan.