TIEL - Net als vele grote evenementen is ook Appelpop 2020 van de baan. Hoewel het festival pas in september plaats zou vinden kleven er teveel risico's aan voor de organisatie.


In een persverklaring laat men weten:

Appelpop gaat dit jaar niet door. Het bedrijfsrisico is voor ons als organisatie door een combinatie van factoren te groot om het festival dit jaar doorgang te laten vinden. De volgende editie zal op 10 en 11 september 2021 plaatsvinden.

Het is een moeilijke beslissing voor alle betrokkenen, die is ingegeven door een drietal zaken. Door de huidige coronacrisis is de nabije toekomst onzeker voor het festival. Appelpop is een gratis festival dat financieel voor de helft bestaat uit bijdrages van sponsoren. Het is voor de meeste ondernemers onzeker of ze ons dit jaar een warm hart kunnen toedragen. Zonder een gedeelte van die bijdrages is het onmogelijk het festival verantwoord te laten doorgaan.

Daarnaast is er begin dit jaar een traject opgestart voor het aanvragen van nieuwe, specifieke vergunningen. In goed overleg met de lokale en provinciale overheden is geconstateerd dat een volledige procedure voor deze aanvraag niet tijdig kan worden afgerond.

Ook zijn er vertragingen aan de herinrichting van het festivalterrein op de Tielse Waalkade, onder andere door de hoogwater periodes. Ondanks de grote inspanningen van de aannemer en de gemeente om het werk op tijd af te ronden blijft er, mede door de coronacrisis, een te groot restrisico over of dit daadwerkelijk afgerond is voor de geplande datum van september dit jaar.

We wensen al onze trouwe vrijwilligers, partners en sponsors, artiesten, organisatoren en bezoekers veel sterkte, wijsheid en gezondheid toe in deze bijzonder lastige tijd. We hadden graag een meer persoonlijke benadering gekozen voor de bekendmaking van dit besluit, maar een bijeenkomst zit er door de coronacrisis helaas niet in.

We zien iedereen graag in 2021 in blakende gezondheid terug op de Tielse Waalkade, zodat er alsnog een onvergetelijke 29e editie van Appelpop gevierd kan worden!